top of page

Projekt získal záštitu Vládní zmocněnkyně pro lidská práva paní Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Iniciativa Být spolu je normální je zaměřena na zavedení přístupu, který respektuje rodiče a jiné blízké osoby jako rovnocenné partnery v procesu léčby dítěte. Opírá se o platnou legislativu a odbornost, vychází z principů Family-centred care a Charty práv hospitalizovaných dětí. Cílem projektu je podpořit implementaci Metodického pokynu k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb vydaného MZČR v roce 2023.

 

Celý projekt se dělí do několika souvisejících částí, kterými je vizuální kampaň, informační kampaň pro veřejnost, navázání spolupráce v rámci memoranda s nemocnicemi a samotné hledání konsensu se zdravotnickým personálem a vedením nemocnic, které se k projektu přihlásí.

Součástí projektu je také vznik metodického doporučení pro policisty, kteří jsou přivoláni do nemocnice ve chvíli, kdy došlo k eskalaci situace mezi rodiči a zdravotníky. 

 

Memorandum si již můžete přečíst na našem webu a můžete se například dotázat Vaší nemocnice, zda se k němu připojí. V následujících měsících budeme na tomto webu přidávat stále více a více informací i právech a potřebách rodičů a dětí v nemocnicích a dokumentů, které s těmito tématy souvisí. A v letošním roce také vznikne příručka pro rodiče a pečující osoby. Ta bude obsahovat informace o tom, jaká práva a povinnosti rodiče a děti mají a jak smírně řešit situace, které mohou v nemocnici vzniknout. Věříme, že napomůže dobré komunikaci a zlepší atmosféru v tak důležitých okamžicích. 

 

Potřebné aktivity, které povedou k námi vytyčenému cíli, můžeme realizovat jen s Vaší podporou. Předem za ni děkujeme.

bottom of page