top of page

David a Michal Vaníčkovi
Je vlastně zarážející, že v tak vyspělé kultuře, v jaké jako Evropané žijeme, musí někdo někde ještě přesvědčovat lékaře nebo sestry, aby mohl naplnit to, proč se kdy stal rodičem: starat se a dát pocit bezpečí svým dětem. Je skandální, že ještě dnes existuje personál nemocnice, které považují osoby tak moc blízké - jako jsou tátové a mámy - za obtíž. Děti mají právo na bezpečí a blízkost svých rodičů. Jako lajci a milující rodiče jsme přesvědčeni o tom, že psychická podpora je pro léčbu jakékoliv nemoci nebo zranění jen přínosná.

PB233858x2.jpg
DSC_3056x2.jpg

Zdeňka Šíp Staňková
Nemocnice a ordinace lékařů jsou místy, kde se zachraňují životy a zdraví dětí i dospělých. Moc bych si přála, aby to byla také místa, kde je vždy naprostou samozřejmostí empatie, soucit, pochopení a v neposlední řadě přítomnost rodičů u dítěte kdykoli a kdekoli je to jen trochu možné. Díky přítomnosti blízké osoby se děti mohou i v případě nepříjemných či bolestivých zákroků cítit v bezpečí. Víme, že přítomnost blízké osoby působí pozitivně na psychický, ale i fyzický stav dítěte. Rychleji se uzdravuje a je mnohem méně pravděpodobné, že si z nemocnice odnese trauma. Dítě a rodič prostě patří k sobě, i v nemocnici.

Lilia Khousnoutdinova

Jako máma si nedovedu představit, že by moje dítě muselo prožívat náročné a těžké chvíle v nemocnici a zároveň u sebe nesmělo nemít blízkého člověka, nejlépe rodiče, který ho může podpořit. Jsem pevně přesvědčena, že absolutní většina rodičů, nebo těch kdo o děti pečují může fungovat jako podpora a partner nejen pro dítě, ale i pro zdravotníky a může zdravotníkům ulehčovat jejich náročnou práci. Proto jsem si jistá, že kampaň za přítomnost rodičů a jiných osob, které o děti pečují je nesmírně důležitá a bude mít zcela pozitivní dopad.

PB235231x.jpg

Kristýna Leichtová

Každý rodič by měl vědět, že je jeho přítomnost u dítěte v nemocnici a při vyšetřeních naprosto legální a že dítě i rodič na to má ze zákona právo! Naše společnost má bohužel hluboko zakořeněný nezdravý respekt k autoritám v bílých pláštích. Jenže naopak, potřeby a traumata našich dětí, to je to z čeho bychom měli mít respekt! Kampaň podporuji, protože v informovanosti je síla a jen tak se může společnost měnit a ozdravovat.

Děti potřebují své rodiče a blízké, když jsou nemocné. Sama jako máma vím, že moje přítomnost dětem navíc pomáhá psychicky.  Díky přítomnosti rodičů děti obecně lépe spolupracují a vyšetření probíhají klidněji a rychleji. Personál má tak snazší práci a může se věnovat dalším pacientům. Z přítomnosti rodičů zkrátka benefitují jak děti, tak zdravotníci. Jsou totiž partnery v péči o dítě. Přála bych si, aby kampaň pomohla vyvrátit některé přetrvávající mýty ohledně přítomnosti blízkých osob. A aby se heslo, že rodič není návštěva, stalo realitou. Rodičovská láska totiž taky léčí. 

image.png
bottom of page